Top

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ รถตู้

ชื่อทัวร์ : ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ รถตู้
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 8,299 บาท
วันที่เดินทาง

02-05,9-12,16-19,23-26,30 มกราคม 2563 – 02 กุมภาพันธ์ 2563
07-10(วันวิสาขบูชา),13-16,20-23 กุมภาพันธ์, 27 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 2563
05-08,12-15,19-22,26-29 มีนาคม 2563
03-06(วันจักรี),23-26 เมษายน 2563
11-14,12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต์)

กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน 8-10 ท่านต่อรถตู้
ราคาท่านละ 8,299.-
เทศกาลราคา 9,699.-

 

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เชียงราย เที่ยวเชียงราย เชียงรายหน้าหนาว แอ่วเหนือ

Package Hotel Chiangmai- Chiangrai

แพคเกจโรงแรมพักเชียงใหม่ แถมเที่ยวเชียงราย

สุดอลังการ...วัดร่องขุ่น

แอ่วเมืองเหนือ..ม่วนใจ๋

เชียงราย-เชียงใหม่ 4วัน2คืน

พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-พระตำหนักดอยตุง-แม่สาย-วัดร่องขุ่น

พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทนีดล

 เดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ
พัก โรงแรม จังหวัดเชียงราย 1 คืน และ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คืน
เดินทางทุกวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

วันแรกของการเดินทาง 

กรุงเทพฯ-เชียงราย

18.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

18.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย โดยรถตู้ปรับอากาศVIP 9 ที่นั่ง

 

บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ แล้วเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง

เชียงราย-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-แม่สาย-สามเหลี่ยมทองคำ

06.00 น.

รุ่งอรุณที่ จังหวัดเชียงราย ให้ท่านทำธุระส่วนตัวและบริการอาหารเช้า(2)ที่ห้องอาหาร

ของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่จัน เดินทางขึ้นสู่ดอยตุง เชิญท่านสักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงราย ซึ่งมีความเชื่อว่า เป็นพระธาตุเจดีย์แห่งแรกของล้านนาภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระ

รากขวัญเบื้องซ้าย(กระดูกไหปาร้า)

10.00 น.

นำท่านเข้าชม พระตำหนักดอยตุง ที่ประทับทรงงานของสมเด็จย่า ชมสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างล้านนาและสวิสชาเล่ย์ที่สวยงาม จากนั้นเข้าชม สวนแม่ฟ้าหลวง ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด ที่ถูกจัดตกแต่งไว้อย่างสวนงาม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(3)ที่ร้านอาหาร

14.30 น.

ข้ามชายแดนสู่ ประเทศพม่าที่ ตลาดท่าขี้เหล็ก เชิญท่านเลือกซื้อสินค้า,ของที่ระลึก ที่มีราคาถูก อาทิเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าจากประเทศจีน กระเป๋า รองเท้า (กรุณาอย่าซื้อสินค้าประเภทสัตว์ป่า เขาสัตว์หรือหนังสุตว์กลับมา เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายของไทย)

16.00 น.

นำท่านเที่ยวชม สามเหลี่ยมทองคำ พื้นที่ของสามประเทศมาบรรจบกัน ไทย-พม่า-ลาว ในอดีตโด่งดังเรื่องของการค้ายาเสพติด นำท่านกราบ พระเชียงแสนสี่แผ่นดิน “พระพุทธนวล้านตื้อ” ที่ประดิษฐานอยู่

กลางแจ้ง และถ่ายรูปคู่กับ ซุ้มประตูสามเหลี่ยมทองคำ ที่มีวิวแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ร้านอาหาร หลังอาหาร ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของเชียงรายไนท์บาซ่าร์เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอิสระ

20.30 น.

เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

ที่พัก

โรงแรม เชียงรายแกรนด์รูม หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

เชียงราย-วัดร่องขุ่น-บ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจาน-พระธาตุดอยสุเทพ-เวียงกุมกาม-ร้านวนัสนันท์-ขันโตกดินเนอร์

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(5) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ที่วิจิตรตระการตา วิหารปูนสีขาวที่ประดับกระจก สวยงามราวกับสวรรค์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถที่สวยงาม ฝีมือการออกแบบของ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

09.30 น.

นำท่านเดินทางสู่ จ.เชียงใหม่ตามเส้นทางสาย แม่สรวย-เวียงป่าเป้าระหว่างทางให้ท่านชมบ่อน้ำพุร้อนแม่ขะจานพักผ่อนตามอิสระ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(6)แบบบุฟเฟ่ท์

13.30 น.

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพให้ท่านได้กราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ ได้อย่างชัดเจน

15.00 น.

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เวียงกุมกาม เมืองโบราณนครใต้ภิภพ สร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุกว่า 700 ปี นำท่านนั่งรถลาก ชมโบราณที่สำคัญ อาทิ วัดช้างค้ำ วัดเจดีย์เหลี่ยม ชมเจดีย์ที่สวยงามภายในวัดและสักการะพระบรมธาตุ

17.00 น.

ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม และสินค้าอื่นๆ ที่ร้านวนัสนันท์

18.30 น.

บริการอาหารค่ำ(7)แบบขันโตกดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของล้านนาที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนเล็บ ตีกลองสะบัดชัย ฟ้อนดาบ ฯลฯ

21.00 น.

เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยยามค่ำคืน

ที่พัก

โรงแรม ฮอลลิเดย์ การ์เด้นเชียงใหม่ หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

ดอยอินทนนท์-ป่าดึกดำบรรพ์-พระธาตุนภเมทนีดล-กรุงเทพฯ

06.00 น.

บริการอาหารเช้า(8)ที่ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง

08.00 น.

ถึ  อ.จอมทอง เปลี่ยนขึ้นรถสองแถวท้องถิ่น เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัยมีความสูง2,565 เมตร สักการะสถูปเจ้าอินทวิชชานนน์นำท่านเดิน ป่าดึกดำบรรพ์ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น เดินทางสู่พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาท และสามารถชมทิวทัศน์ของดอยอินทนนท์ได้อย่างสวยงาม

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(9)ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

19.30 น.

บริการอาหารค่ำ(10)ที่ร้านอาหาร

20.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถยามค่ำคืน

23.30น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

 

ข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 087-3297622, 087-0868527, 02-1912698

Line Id : tourjaidee