Top

ทัวร์ต่างประเทศ/ ทัวร์จีน

บินจากเชียงใหม่ เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

เดินทางเดือน มิ.ย. - ต.ค. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง ตูเจียงเอี้ยน

เดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า (นั่งรถไฟความเร็วสูง) 6 วัน 5 คืน

เดินทางเดือน มิ.ย. - ต.ค. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์ปักกิ่ง ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เดินทาง 19-23 ต.ค. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว

เดินทางเดือน ก.ค. -ต.ค.67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6 วัน

เดินทางเดือน เม.ย. - ต.ค.67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จางเจียเจี้ย พัก 5ดาว ไม่ลงร้าน

เดินทางเดือน มิ.ย. -พ.ย. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จีน ซานย่า ไหโข่ว ไหหลำ

เดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

จิ่วจ้ายโกว อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะกาเซียร์

เดินทางเดือน ธ.ค.67- ปีใหม่ 68


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เฉิงตู หวงหลง จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี

เดินทางเดือน ต.ค. -พ.ย. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ POPLAND ลาบูบู้

เดินทางเดือน มิิ.ย.67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์กุ้ยหลิน หยางซั่ว นั่งรถไฟความเร็วสูง

เดินทางเดือน ก.ย. -ต.ค. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ รวมบัตร DISNEYLAND

เดินทางเดือน ก.ย. - ปีใหม่ 68


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ซีอาน หยุนเฉิง ลั่วหยาง หยุนไถซาน (ไม่ลงร้าน)

เดินทางเดือน มิ.ย. -ต.ค. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์จางเจียเจี้ย นั่งรถไฟความเร็วสูง

เดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เซี่ยงไฮ้ SHANGHAI ตะลุยดิสนีย์แลนด์เต็มวัน

เดินทางเดือน มิ.ย. -ธ.ค. 67


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม