Top

ทัวร์เกาหลี ที่เที่ยวใหม่

ชื่อทัวร์ : ทัวร์เกาหลี ที่เที่ยวใหม่
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน มิ.ย. - ก.ย. 67

คลิกดูโปรแกรม???????? https://shorturl.asia/BvlD8

รายละเอียดทัวร์
 
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เกาหลีราคาถูก
???????? เที่ยวสบายๆ นอนโซล 3 คืน ไม่ต้องย้าย รร. ให้เหนื่อย????????
???? เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! Starfield Suwon เมืองซูวอน ????
✈️ บินโดยสายการบิน✈️ แอร์ปูซาน ( BX )
✨พิเศษ!! เพิ่มน้ำหนักกระเป๋าเป็น 20 ก.ก. ✨

คลิกดูโปรแกรม???????? https://shorturl.asia/BvlD8
????????ไฮไลท์ ของโปรแกรมทัวร์????????
???? เที่ยวไม่เหนื่อย พักโซล 3 คืน ????????
???? เช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! Starfield Suwon สุดอลังการ
???? จิบกาแฟ ชมวิวเมืองซูวอน แบบชิคๆ กับคาเฟ่ Café paletscent
???? ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซอง แลนด์มาร์คดังของเมืองซูวอน
???? ถ่ายรูปกับมุมมหาชน @มหาลัยสตรี ชื่อดัง อีฮวา
???? เรียนการทำข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก
???? คล้องกุญแจคู่รัก ณ หอคอยโซลทาวเวอร์
???? อิ่มอร่อยกับหมูย่างสไตล์เกาหลี
???? มีหัวหน้าทัวร์ ????‍♂️ + ไกด์ดูแลตลอดทริป ????‍♀️

???? เริ่มต้น 16,999.-

วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.00 น.      พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 10  โปรดสังเกตป้ายต้อนรับที่สนามบิน  HAPPY TOGETHER”  โดยมีหัวหน้าทัวร์คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 22.20 น.      เดินทางสู่ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 748 

 

วันที่สอง     สนามบินอินชอน – พาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่!! ของเมืองซูวอน

                “ ห้องสมุดสุดอลังการ STARFIELD SUWON – ถ่ายรูปกับป้อมฮวาซองที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซูวอน - จิบกาแฟเบาๆ ชมวิวเมืองซูวอน ณ คาเฟ่               “ CAFE PALETSCENT” - ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์ - เข้าสู่ที่พัก

06.05+ น.    ถึง สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

 

จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับ ห้องสมุดสุดอลังการ! เปิดใหม่ล่าสุดที่ซูวอน “สตาร์ฟิลด์ ซูวอน” (STARFIELD SUWON ) ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซูวอนเลยทีเดียว เพราะเพิ่งเปิดเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานี้เอง และห้องสมุดแห่งนี้ยังมีขนาดใหญ่กว่าห้องสมุดที่ COEX MALL ที่โซล หลายเท่าเลยทีเดียว ภายในยังมีเครื่องดื่มและไอศกรีมให้เลือกซื้อทานได้ด้วย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านไปชม “ป้อมฮวาซอง” ( HWASEONG FORTRESS) เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1794 ถึงปี ค.ศ. 1796 โดยพระดำริของจองโจ ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งอาณาจักรโชซอน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อพระบิดาของพระองค์ และเพื่อการบุกเบิกเมืองแห่งใหม่ อันนำไปสู่การเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และการมีอำนาจทางเศรษฐกิจให้แก่ราชวงศ์  กำแพงของป้อมปราการนั้น มีความยาวรวม 5.52 กม. ซึ่งได้รับการออกแบบ เพื่อการปกป้องเมือง และอำนวยความสะดวกทางการทหาร ได้แก่ รู ระหว่างก้อนอิฐนั้น มีขนาดใหญ่พอที่จะยิงปืนลูกศร หรือหอกยาวผ่านได้ ในกรณีที่มีการโจมตี รวมไปถึงประตูของป้อมปราการ ซึ่งหันหน้าไปยัง 4 ทิศ

 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูชาบู ชาบู (1) 

จากนั้นนำท่านไปแวะจิบกาแฟ หรือ เครื่องดื่มอร่อยๆ CAFÉ  PALETSCENT ” คาเฟ่น่ารักๆ ของเมืองซูวอน ที่มีมุมสวยให้ถ่ายรูป คาเฟ่ที่สามารถมองเห็นวิวของประตูจังอันมุน (ประตูฝั่งเหนือป้อมฮวาซอง)  สำหรับตัวร้านจะอยู่ชั้น 2 ท่านสามารถนั่งจิบเครื่องดื่ม และทานของว่าง และชมวิวของป้อมฮวาซอง ให้ฟิลอบอุ่นไปอีกแบบ สำหรับสายถ่ายรูปห้ามพลาด ไฮไลท์ของร้านนี้ คือ ชั้น 3 ที่เป็นชั้นดาดฟ้า สามารถขึ้นไปถ่ายรูปและชมวิวประตูเมืองของป้อมฮวาซอง แบบ 180 องศาเลยทีเดียว

 

 หมายเหตุ : คาเฟ่ปิดทุกวันอังคาร ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านไปถ่ายรูปบ้านโบราณสไตล์ฮันอก  ที่ Suwon Traditional Culture Center แทน

 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังแลนด์มาร์คดังของกรุงโซล “หอคอยโซลทาวเวอร์” ( SEOUL TOWER ) ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหอคอยโซลทาวเวอร์เป็นที่ระลึก และชมบรรยากาศบ้านเมืองของกรุงโซล บนยอดเขานัมซาน 

 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  เมนูบูลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี ) (2)

 

ที่พัก L′ART HOTEL หรือ BERNOUI SEOUL หรือ GALAXY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่สาม     ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – ทำคิมบับ  (ข้าวห่อสาหร่าย ) + ใส่ชุดฮันบก

                ไฮไลท์!! เดินเล่นตลาดชื่อดัง ชิมอาหารเกาหลีต้นตำรับ “ตลาดควางจัง ”

                ถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดัง “มหาลัยอีฮวา” - อิสระช้อปปิ้งตลาดฮงแด – เข้าสู่ที่พัก

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (3) 

 

จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง “เครื่องสำอางปลอดภาษี” COSMETIC OUTLET เครื่องสำอางขึ้นชื่อของเกาหลี อาทิ Botox , ครีมรักษาฝ้ากระ, ครีมบำรุงลดเลือนริ้วรอย , กันแดด , EE ครีม ซึ่งบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นพาท่านชม “โรงงานสาหร่ายเกาหลี” ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่าย จากนั้นไปเรียนรู้ “การทำคิมบับ” (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลีด้วยการใส่ “ชุดฮันบก” (ชุดประจำชาติเกาหลี) พร้อมกับฉากถ่ายรูปต่างๆ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 

จากนั้นนำท่านไปตลาดยอดฮิตสุดๆ ในตอนนี้  “ตลาดควางจัง” (GWANGJANG MARKET) เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวเกาหลี ตลาดแห่งนี้โด่งดังเรื่อง Street Food ที่มีอาหารเกาหลีพื้นเมืองให้เลือกทานมากมาย อาทิ ไส้กรอกเลือดหมู คิมบับ ต๊อกบ๊อกกี ออมุก โฮต็อก ยุกฮเว เป็นต้น 

และที่พลาดไม่ได้คือ ร้านก๋วยเตี๋ยวโฮมเมด จากรายการอาหารชื่อดังของเน็ตฟลิกซ์ นั่นก็คือ Gohyang Kalguksu เป็นก๋วยเตี๋ยวที่บอกเลยว่า “เส้นทำกันสดๆ กันชามต่อชามเลย” รวมถึงตัวเกี๊ยวเองก็อร่อยมากๆ จนนักท่องเที่ยวไปต่อคิวลิ้มลองรสชาติกันเลยทีเดียว  นอกจากนี้ในตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ จำหน่าย อาทิ ของสด ผักผลไม้ กิมจิ ปลาสดปลาแห้ง ขนมต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และชิมอาหารเกาหลีพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ 

เที่ยง            อิสระอาหารกลางวันตลาดควางจัง ( ให้ท่านได้เดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย )

บ่าย              จากนั้นนำท่านไปถ่ายรูปกับมหาลัยชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปกัน “มหาวิทยาลัยอีฮวา” (EWHA WOMANS UNIVERSITY) โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ อาคาร Ewha Campus Center (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขา และกระจกทั้ง 2 ด้าน ด้านในจะเป็นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินด้านนอกก็เป็นจุดพักผ่อน นั่งชิล และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับทัศนียภาพที่สวยงาม จึงทำให้บริเวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล 

จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งต่อที่ “ตลาดฮงแด” แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยร้านค้า 2 ข้างทาง เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า หมวก แว่นตา อีกทั้งเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมทานเล่น ให้เลือกทานมากมาย และในช่วงวันเสาร์อาทิตย์วัยรุ่นเกาหลีก็จะจัดการแสดงร้องเพลง เต้นฮิปฮอป ให้นักท่องเที่ยวได้ชมแบบฟรีๆ 

ค่ำ               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4) เมนูจิมดัก ไก่ผัดพะโล้กับวุ้นเส้นเกาหลี 

ที่พัก L′ART HOTEL หรือ BERNOUI SEOUL หรือ GALAXY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

 วันที่สี่       โสมเกาหลี + ฮ็อกเก็ตนามู – ถ่ายรูปกับพระราชวังเคียงบกกุง  (พระราชวัง  ที่ใหญ่ที่สุดของกรุงโซล ) หมู่บ้านบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งตลาด   สตรีทฟู้ด ชื่อดังของเกาหลี  “ตลาดเมียงดง” 

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า โรงแรมที่พัก (5)

จากนั้นนำท่านไปชมสมุนไพรเกาหลี “โสมเกาหลี” ที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง  จากนั้นนำท่านไปชม “ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู”  สมุนไพรที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน เพื่อช่วยป้องกันโรคตับแข็ง จากการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยาที่ทานเข้าไปสะสมเป็นเวลานาน 

จากนั้นนำท่านไปชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโซล “พระราชวังเคียงบกกุง” พระราชวังที่ สร้างมาตั้งแต่ในยุคโชซ็อน มีหมู่อาคารถึง 200 กว่าอาคาร  แต่ในสมัยที่ญี่ปุ่นทำสงครามกับเกาหลี วังแห่งนี้ถูกเผาและทำลายลงไปส่วนหนึ่ง ต่อมาได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่ตามแบบแผนเดิมในสมัยของพระเจ้าโคจอง เมื่อราวร้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่มีการสร้างเฉพาะตำหนักสำคัญๆ เพียง 10 ตำหนัก ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีการบูรณะอาคารสำคัญๆ ก่อนเข้าไปด้านในพระราชวัง ด้านหน้าของพระราชวังจะมีทหารเวรยามผลัดเปลี่ยนยืนประจำการ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวที่ได้ถ่ายรูปกับทหารที่ใส่ชุดเกาหลีโบราณ เหมือนหลุดไปอยู่ในซีรีย์เลยทีเดียว  จุดถ่ายรูปที่เป็นแลนด์มาร์ค คือ “พระที่นั่งคึนจองจอน” เป็นพระที่นั่งที่กษัตริย์ใช้ออกว่าราชการและเป็นที่ทรงงานของพระองค์ ภายในพระที่นั่งไม่สามารถเข้าไปชมภายในได้แต่สามารถถ่ายภาพจากด้านนอกได้ 

( หมายเหตุ : พระราชวังเคียงบกกุง “ปิดทุกวันอังคาร” ดังนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนวัง พาท่านไปชมพระราชวังชางด็อกกุงแทน ซึ่งเป็นพระราชวังเกาหลีที่มีความงดงามไม่แพ้กันเลยทีเดียว ) 

จากนั้นนำท่านไปชม “หมู่บ้านบุกชอนฮันอก” หมู่บ้านที่มีอายุยาวนานกว่า 600 ปี ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอน ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง พระราชวังชางด็อก ภายในหมู่บ้านมีบ้านเรือนทั้งหมดประมาณ 100 หลัง ในสมัยก่อนนั้นหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกราชวงศ์โชซอนและขุนนางระดับสูง ปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลี และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนูหมูย่างเกาหลี (6) 

จากนั้นนำท่านไป “ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม” DUTY FREE อาทิ นาฬิกา,แว่นตา, กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ ชั้นดัง อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนด์ดัง อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL  

 จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งต่อกันที่ “ตลาดเมียงดง” MYEONGDONG ตลาดแห่งนี้ท่านจะพบกับสินค้า อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ดังต่างๆ ZARA , SPAO , Uniqlo รองเท้าแบรนด์ NIKE  Adidas New Balance หรือจะเลือกช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่มีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย ที่สำคัญตลาดแห่งนี้ยังโด่งดังเรื่อง Food Street อีกด้วย 2 ข้างทางยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ให้ท่านเลือกทาน อาทิ ต๊อกบกกี โอเด้งปลา มันฝรั่งทอด ปลาหมึกย่าง เกาลัดคั่วร้อนๆ ขนมเค้กไข่ รวมถึงของฝากของที่ระลึก ตุ๊กตาเกาหลี พวงกุญแจ ช้อน ตะเกียบ ฯลฯ 

ค่ำ               อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สะดวกในการช้อปปิ้ง  

 

ที่พัก L′ART HOTEL หรือ BERNOUI SEOUL หรือ GALAXY HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า

 

 วันที่ห้า       น้ำมันสนเข็มแดง – ชมโรงงานพลอยอเมทิส – แวะซื้อของฝากร้านละลายเงิน       วอน - สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) 

จากนั้นนำท่านไปชม  “น้ำมันสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์ เลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม

 

จากนั้นนำท่านแวะชม “โรงงานพลอยอเมทิส” เพื่อชมพลอยสีม่วงเกาหลี ซึ่งเป็นพลอยสีม่วงที่เกิดเองตามธรรมชาติ มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนไปจนถึงสีม่วงเข้ม คนเกาหลีมีความเชื่อว่า “พลอยสีม่วงเป็นพลอยนำโชค” ซึ่งภายในโรงงานจะนำพลอยสีม่วงมาทำเป็นเครื่องประดับ อาทิ สร้อยคอ แหวน กำไล หรือ พวงกุญแจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย 

 เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร  เมนูไก่ตุ๋นโสม (8)

 

นำท่านแวะซื้อของฝากที่ “ร้านละลายเงินวอน” ร้านที่มีขนมเกาหลีให้เลือกมากมาย อาทิ เวเฟอร์ช็อกโกแลต มาม่าเกาหลีรสต่างๆ ป็อกกี้ บราวนี่ มันฝรั่ง ต๊อกบกกี ถั่วอัลมอนด์ สาหร่ายเกาหลี เหล้าโซจู หม้อหุงข้าว ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย

 

ได้เวลาอันสมควร...นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน

  

17.15 น.      เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน แอร์ปูซาน เที่ยวบิน BX 747

 

21.20 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

** โปรแกรมท่องเที่ยว และ เมนูอาหาร อาจมีการสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน (กรณีเกิดปัญหารถติด ฝนตก ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบในแต่ละวัน**

 

 

ขอความกรุณาลูกค้าก่อนทำการจองทัวร์

รบกวนลงทะเบียน K-ETA ให้ผ่านเรียบร้อยก่อนจองทัวร์

หากท่านไม่ลงทะเบียนก่อนจองทัวร์ แล้วมีการมัดจำค่าทัวร์เข้ามา

หลังจากนั้นท่านลงทะเบียนไม่ผ่าน

 ทางบริษัทฯ ขออนุญาตหักค่ามัดจำตั๋วตามจริงท่านละ 5,000 บาท

 
 
 
 

ทัวร์เกาหลี ไปเกาหลี จองทัวร์เกาหลี เกาหลีราคาถูก เกาหลี เกาหลีไปเอง ที่เที่ยวเกาหลี เกาหลีหลุดจอง ใบไม้เปลี่ยนสี ใบไม้เปลี่ยนสีเกาหลี ตั๋วไปเกาหลี  ตั๋วโปรแอร์เอเชีย  ตั๋วโปรไปเกาหลี  ตั๋วราคาถูก korea seoul inchon  airasia  airasia hanbok tourjaidee ทัวร์ใจดี โปรไฟไหม้ ตมเกาหลี แรงงานเกาหลี ทำงานเกาหลี จองทัวร์เกาหลี อากาศเกาหลี หิมะเกาหลี เครื่องสำอางเกาหลี ของฝากเกาหลี การเตรียมตัวไปเกาหลี ไปเล่นสกี เล่นหิมะ หิมะตก เกาหลีสกีรีสอร์ท เกาหลีหน้าหนาว หิมะตกเกาหลี ski snow winter เล่นสกีที่ไหน หิมะตกเดือนไหน ไปเกาหลีหน้าหนาว

ข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527, 

Line Id : tourjaidee