Top

HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER

ชื่อทัวร์ : HOKKAIDO WINTER ICEBREAKER
สายการบิน : Air Asia X
ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางเดือน ม.ค. - มี.ค. 67

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว HOKKAIDO WINTER

ทัวร์ฮอกไกโด ตั๋วไปฮอกไกโด ที่เที่ยวฮอกไกโด เล่นหิมะ หิมะตก 

ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (ICEBREAKER GARINKO)

HOKKAIDO HAKODATE WINTER

สนุกสนานเต็มอิ่มกับกิจกรรมบนลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า ดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด 

 

 

วันที่ 1

กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (–/–/–)

22.00 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน**

ข้อควรทราบ : ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับและจับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง

 

วันที่ 2

ฮอกไกโด – นิงเกิ้ลเทอเรส – ถนนช้อปปิ้งเฮวะโดริ (–/L/–)

02.05 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620

10.40 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำทุกท่านสู่ นิงเกิ้ลเทอเรส (NINGLE TERRACE) ตั้งอยู่ในภายในบริเวณโรงแรม NEW FURANO PRINCE ซึ่งเป็น 1 ใน 2 สกีรีสอร์ทของเมือง FURANO โดยมีลักษณะเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยกระท่อมไม้ สร้างเรียงรายไปตามทางเดิน กระท่อมแต่ละหลังก็คือร้านขายของแต่ละร้าน กระท่อมแต่ละหลังใน NINGLE TERRACE สร้างมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด ทางเดินก็ทำมาจากแผ่นไม้กระดานเช่นกัน และร้านค้าในนี้ ส่วนใหญ่จะขายสินค้าที่เป็นงานฝีมือ งานไม้ งานเซรามิค งานแกะสลัก เป็นต้น

 

นำทุกท่านสู่ ถนนช้อปปิ้งเฮวะโดริ ตั้งอยู่ที่เมืองอะซาฮิกาว่า เริ่มเปิดตั้งแต่ปี 1972 นับเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นที่จัดให้เป็นถนนคนเดินแบบถาวร โดยถนนเส้นนี้จะเป็นเป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอะซาฮิกาว่า มีร้านค้ามากมายตั้งแต่ร้านกินดื่ม ไปจนถึงร้านขายข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นย่านการค้าสำคัญของคนในท้องที่มาตั้งแต่สมัยก่อน

 

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พัก ROUTEINN HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3

เมืองมอนเบ็ทสึ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – AEON ASAHIKAWA (B/L/–)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองมอมเบ็ตสึ สัมผัส ล่องเรือตัดน้ำแข็ง (ICEBREAKER GARINKO) ถือเป็นกิจกรรมฮอตฮิตที่เป็นเป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ (MONBETSU) เลยก็ว่าได้และเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาฮอกไกโดช่วงหน้าหนาวต้องได้มาเยือนกันสักครั้ง ชมความสวยงามบรรยาศ ฤดูหนาว ชมความสวยงามของ วิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม เรือ GARINKO จะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเล นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็ง ที่เป็นที่นิยมของเมืองมอนเบ็ทสึอย่างในปัจจุบัน ***กรณีเรือตัดน้ำแข็งล่องไม่ได้ คืนเงิน2,500เยน*** 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินเล่น AEON ASAHIKAWA ที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนฮอกไกโดนั้นเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่น่าหลงไหลด้วยปริมาณสินค้าหลากหลายครบครันและยังมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันอีกด้วย ที่นี่ไม่เพียงแค่จำหน่ายอาหารเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางและยา หากต้องการ

เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งระหว่างท่องเที่ยว

ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

ที่พัก ROUTEINN HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4

เมืองบิเอะ – ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – เมืองโอตารุ – DUTY FREE – ย่านเก่าทานุกิโคจิ (B/L/D)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(BIEI) นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(HOKKAIDO)ที่เล็กแค่ขนาดแต่ คุณภาพโดยเมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วยความที่ เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิ่งแบบมาตรฐาน

พาท่านสนุกกับ ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า (SHIKISAINO SNOW LAND) ที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติก (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ SNOWMOBILE: เริ่มต้น 10,000 เยนต่อคน / SNOW RAFT: 1,000 เยนต่อคน BANANA BOAT: 1,000 เยนต่อคน SLED: 500 เยนต่อคน TUBE: 500 เยนต่อคน)

 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

ท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม จะมีขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่เป็นยอดนิยมของสวนสัตว์แห่งนี้นี่เอง *** เวลาการจัดขบวนพาเหรดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ โดยปกติจะมีมีโชว์วันละ 2 รอบ 11.00 . และ 14.30 น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางสวนสัตว์

 

นำท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร

 

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย

 

ถ่ายรูปกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ (STEAM CLOCK) แห่งเมืองโอตารุ เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเมืองโอตารุ ตั้งอยู่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นนาฬิกาไอน้ำเก่าแก่ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา มอบให้แก่เมืองโอตารุ ความโดดเด่นของเจ้านาฬิกาเรือนนี้ นอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่งดงามในสไตล์อังกฤษแล้ว ยังคอยจะส่งเสียงเพลงและพ่นไอน้ำออกมาในทุก ๆ 15 นาทีอีกด้วย

 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้าปลอดภาษีดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดี

นำท่านช้อปปิ้ง ย่านเก่าทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI OLD TOWN) เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN

 

ค่ำ บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น+ขาปู 3 ชนิด

 

************************ปู 3 ชนิด อาจจะเปลี่ยนแปลงชนิดได้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับทางร้าน ****************************

พักที่ SMILE HOTEL SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย (B/–/–)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม

อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยโดยมีให้หัวหน้าทัวร์ให้บริการข้อมูลแนะนำการเดินทาง ไม่มีบัสให้บริการ

  • สวนสาธารณะโอโดริ(ODORI PARK) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร แบบว่าถ้ามาถึงบริเวณกลางเมืองแล้วเห็นแน่ๆเพราะมันโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ทีเดียวนะคะ สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรนั่นเอง

 

  • หอนาฬิกาซัปโปโร (SAPPORO CLOCK TOWER) เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไกโด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ..2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น

 

  • ตลาดปลานิโจ (NIJO FISH MARKET) อยู่ในเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด เป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนแทบทุกวัน เพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศไปเยือนเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่านอกจากร้านขายอาหารทะเลสด และร้านขายผักผลไม้ ยังมีร้านขายของฝาก ร้านอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของตลาดนิโจ ที่สามารถเพลิดเพลินกับหลายสิ่งหลายอย่างได้

 

  • ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร (HOKKAIDO SHRINE) เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป

 

เที่ยง/ค่ำ อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

พักที่ SMILE HOTEL SAPPORO, SAPPORO หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6

ฮอกไกโด – กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) (B/–/–)

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม หรือเป็น SET BOX กรณีห้องอาหารเช้ายังไม่เปิดให้บริการ

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

11.55 ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 ** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**

17.50 เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

(อายุไม่เกิน 12 ปี)

ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่มอัตรา

ท่านละ

26 – 31 มกราคม 2567

49,999

49,999

9,000

30 .. – 04 .. 2567

49,999

49,999

9,000

11 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

49,999

49,999

9,000

15 – 20 กุมภาพันธ์ 2567

49,999

49,999

9,000

17 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

49,999

49,999

9,000

19 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

49,999

49,999

9,000

22 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

51,999

51,999

9,000

24 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

49,999

49,999

9,000

28 .. – 04 มี.. 2567

49,999

49,999

9,000

02 – 07 มีนาคม 2567

49,999

49,999

9,000

06 – 11 มีนาคม 2567

49,999

49,999

9,000

07 – 12 มีนาคม 2567

49,999

49,999

9,000

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 30,500 บาท

** ไม่มีราคาเด็ก สำหรับเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)**

 

 

 

ข้อมูลทัวร์เพิ่มเติม | ทำวีซ่า โทร. 084-2261956, 087-0868527

Line Id : tourjaidee