Top

ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่กำปอง

ชื่อทัวร์ : ทัวร์เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่กำปอง
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,699 บาท
วันที่เดินทาง

02-05,09-12,16-19,23-26,30 มกราคม 2563 – 02 กุมภาพันธ์ 2563
07-10(วันวิสาขบูชา),13-16,20-23 กุมภาพันธ์, 27 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 2563
05-08,12-15,19-22,26-29 มีนาคม 2563
03-06(วันจักรี),23-26 เมษายน 2563
11-14,12-15 เมษายน 2563 (เทศกาลสงกรานต์)

กรุ๊ปส่วนตัว เดินทางได้ทุกวัน 8-10 ท่านต่อรถตู้
ราคาท่านละ 7,699.-
เทศกาลราคา 9,199.-

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์เชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่ ไปเชียงใหม่

เที่ยวดอยงาม เมืองเชียงใหม่

หนาวนี้ที่ ม่อนแจ่ม แม่กำปอง 4 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถตู้

ตามรอยพิพัฒน์ อัศจรรย์แห่งขุนเขา

ชวนกันแอ่วดอย ตามรอยในหลวง ร.9

เชียงใหม่ 4วัน 2คืน โดยรถตู้

เส้นทาง ม่อนแจ่ม-เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-แม่กำปอง

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ ||

พัก โรงแรม อ.เชียงดาว 1 คืน และ โรงแรม จ.เชียงใหม่ 1 คืน

????เดินทาง : วันนี้- ธ.ค.63

วันแรกของการเดินทาง     

กรุงเทพฯ-เชียงใหม่

19.00 น.

คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานีบริการน้ำมัน ปตท.(ร1 รอ) ติดสนามกีฬากองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต  เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ รอให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

19.30 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง

 

บริการอาหารกล่อง(1) ขนมปังน้ำผลไม้ และเครื่องดื่มบนรถ พักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

วันที่สองของการเดินทาง   

เชียงใหม่-อ.แม่ริม-ม่อนแจ่ม-สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์-อ.เชียงดาว-ถ้ำเชียงดาว

07.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ บริการอาหารเช้า(2) ที่ร้านอาหาร

08.00 น.

นำท่านสู่ ม่อนแจ่ม ดินแดนแห่งขุนเขา สายหมอก และดอกไม้  ม่อนแจ่มตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย มีวิวทิวทัศน์สวยงามและดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด

10.00 น.

นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พื้นที่ขนาด 3,500 ไร่  ที่ได้อนุรักษ์ และรวบรวมพืชพันธ์ไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ  โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด มีอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา และเส้นทางศึกษาธรรมชาติลอยฟ้าบนระดับยอดไม้(Canopy Walkway) ระยะทางกว่า 400 เมตร  เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(3) ณ สวนกล้วยไม้ สายน้ำผึ้งออร์คิด  เป็นสวนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ในเชียงใหม่บรรยากาศร่มรื่น ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม มีกล้วยไม้นานาชนิดทั้งพันธุ์พื้นเมือง และพันธุ์หายาก ออกดอกสวยงามตลอดทั้งปี

15.30 น.

นำท่านชมความงามของหินงอกหินย้อยที่ ถ้ำเชียงดาว ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ บางแห่งเป็นซอกเป็นหลืบ เมื่อฉายไฟจะมีประกาย ระยิบระยับ สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ ได้มากมาย เช่น รูปม้า ไก่ฟ้า ม่าน เป็นช่อชั้นสวยงามน่าชม สำหรับเส้น ทางเดินชมถ้ำมีหลายทางดังต่อไปนี้

เส้นทางแรก คือ ถ้ำพระนอน เส้นทางนี้ยาว 360 ม. มีไฟฟ้าตลอดเส้นทาง

เส้นทางที่ 2 คือ ถ้ำแก้ว ถ้ำน้ำ ยาว 734 ม.

เส้นทางที่ 3 คือ ถ้ำมืด ถ้ำม้า ยาว 735 ม. สองเส้นทางหลังนี้ไม่มีไฟฟ้า ถ้าต้องการเดินชมจะมีคนนำทาง และตะเกียงให้

17.00 น.

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ริมดอยรีสอร์ท  ชมวิวดอยหลวงเชียงดาว ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามของดอยหลวงเชียงดาว  เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(4) ที่ร้านอาหาร

ที่พัก

โรงแรม ริมดอยรีสอร์ท หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง   

เชียงดาว-ดอยอ่างขาง-บ้านนอแล-เชียงใหม่-ขันโตกดินเนอร์

06.30 น.

บริการอาหารเช้า(5) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

08.00 น.

เดินทางขึ้นสู่ ดอยอ่างขาง เส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามขุนเขาชมทัศนียภาพที่งดงาม

09.30 น.

นำท่านเยี่ยมชม โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง ชมแปลงปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว ที่ถือว่าเป็นโครงการเกษตรแห่งแรก ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับชาวไทยภูเขา เพื่อเป็นแหล่งทดลองการปลูกพืชทดแทนการปลูกฝิ่นในอดีต ซึ่งมีการทดลองปลูกพืชนานาชนิด เชิญท่านถ่ายรูป

กับดอกไม้นานาพรรณ บริเวณสวน80 และชมบอนไซที่สวยงาม บริเวณ สวนบอนไซ ตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย และเลือกซื้อของฝากจากโครงการหลวง

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(6) ที่ร้านอาหารบนดอยอ่างขาง

13.30 น.

แวะเยี่ยมชมฐานปฏิบัติการ บ้านนอแล เขตชายแดนไทย-พม่า  ตั้งอยู่ ณ ฐานทหารไทยบริเวณเดียวกับหมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขาในยามเช้าสามารถมองเห็นทะเลหมอกอันสวยงามถึงแม้ในยามสายก็ยังเห็นทะเลหมอกได้ ไม่ไกลจากจุดชมวิวคือ หมู่บ้านนอแลเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผาปะหล่องที่อพยพ มาจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจำหน่าย อาทิเช่น กระเป๋า ผ้าพันคอ ผ้าถุง ซึ่งถือเป็นฝีมือของชาวเขา

14.00 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมือง

18.00 น.

บริการอาหารค่ำ(7) ที่ร้านอาหาร แบบขันโตกดินเนอร์  ลิ้มรสอาหารแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม

ที่พัก

โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง       

น้ำพุร้อนสันกำแพง-แม่กำปอง-กรุงเทพฯ

07.00 น.

บริการอาหารเช้า(8) ที่ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นำท่านเช็คเอ้าท์อำลาที่พัก  นําท่านออกเดินทางสู่ กิ่ง อ.แม่ออน (ใช้เ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)  แวะ น้ำพุร้อนสันกำแพง ชมความสวยงามสวนดอกไม้ บ่อน้ำร้อนต้มไข่ทานอย่างอร่อย มีลำธารน้ำแร่สำหรับแช่เท้าผ่อนคลาย

10.00 น.

นำท่านสู่ บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพอากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี บ้านแม่กำปองก่อตั้งประมาณ 100 กว่าปี สวนใหญ่ทำสวนเมี่ยงเป็นอาชีพ และตั้งบ้านเรือนบริเวณใกล้แม่น้ำลำห้วย ในสมัยก่อนมีดอกไม้ชนิดหนึ่ง ลักษณะดอกสีเหลืองแดง ขึ้นอยู่ตามริมแม่น้ำลำห้วย เรียกว่า ดอกกำปอง ดังนั้นชื่อของหมู่บ้าน จึงได้เรียกตามชื่อของดอกไม้รวมกับแม่น้ำ เป็น บ้านแม่กำปอง ท่านจะได้พบกับ ไร่เมี่ยง, สวนกาแฟและลูกหม่อน จากนั้นพาท่านแวะชมน้ำตกแม่กำปองซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์เป็นอย่างดีจึงทำให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชื่นชมความงดงามอย่างไม่ขาดสาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน(9) ที่ร้านอาหารธารทองลอดจ์ บรรยากาศโอบล้อมไปด้วยขุนเขา

13.00 น.

เดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.30 น.

บริการอาหารค่ำ(10) ที่ร้านอาหาร

20.30 น.

นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ เชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

23.30 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ