Top

แอ่วน่านม่วนใจ๋ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ชื่อทัวร์ : แอ่วน่านม่วนใจ๋ ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 5,900 บาท
วันที่เดินทาง

วันที่ 06 – 09 พฤศจิกายน /วันที่ 13 - 16 พฤศจิกายน
วันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน /วันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน
วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน /วันที่ 04 – 07 ธันวาคม 63
วันที่ 10 – 13 ธันวาคม 63 /วันที่ 11 – 14 ธันวาคม 63
วันที่ 18 - 21 ธันวาคม 63 /วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 63
วันที่ 30 ธ.ค. – 2 ม.ค. 64 /วันที่ 31 ธ.ค. – 3 ม.ค. 64
วันที่ 01 – 04 มกราคม 64 /วันที่ 08 - 11 มกราคม 64
วันที่ 15 – 18 มกราคม 64 /วันที่ 22 - 25 มกราคม 64
วันที่ 29 ม.ค. – 1 ก.พ. 64/วันที่ 05 – 08 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 12 - 15 กุมภาพันธ์ 64/วันที่ 19 - 22 กุมภาพันธ์ 64
วันที่ 26 ก.พ. – 1 มี.ค. 64

รายละเอียดทัวร์

เที่ยวเหนือ ทัวร์ภาคเหนือ เที่ยวภาคเหนือ  น่าน

หลงฮัก...รักน่าน

น่านนคร-ดอยเสมอดาว-บ่อเกลือ 4วัน 2คืน

ชมวิวดอยเสมอดดาว- วัดหนองบัว-จุดชมวิว 1715 -บ่อเกลือ

พระธาตุแช่แห้ง-วัดช้างค้ำ-งาช้างดำ-วัดภูมินทร์ ภาพเขียนปู่ม่านย่าม่าน-พระธาตุช่อแฮ

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
พัก โรงแรม อ.ปัว 1 คืน และ จังหวัดน่าน 1 คืน

กำหนดการเดินทาง: สิงหาคม 63 – กุมภาพันธ์ 64

(การันตี 8 คน สามารถออกเดินทางได้ !!)

 

วันแรก       กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน

 

19.00 น.      พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

19.30 น.      ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู้ VIP  

วันที่สอง     ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง    ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (1) Set Box 

05.30 น.      นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยาน เหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อน เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผาหัวสิงห์ เป็นหน้าผาที่มีลักษณะคล้ายสิงโตนอนหมอบและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ผาหัวสิงห์ เองก็เป็นจุดชมวิว 360 องศา และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตา เป็นแหล่งธรรมชาติทางประวัติศาสตร์ แล้วทำให้ที่นี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮังต่อ คาเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอดดอยเมืองน่าน ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทำให้ได้กาแฟสายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา ทริปปิก้า เหมาะสำหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่แตกต่าง ทำให้ได้ดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง ภายในร้านยังมีเครื่องดื่มจากชา และ เบเกอรี่ ให้เลือกทานมายมาย

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน ลักษณะเด่นคือ ลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจงมาก เป็นฝีมือตระกูลช่างเชียงแสน มีความวิจิตร งดงามมาก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ฝีมือช่างท้องถิ่นยุคปัจจุบัน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท ตรงจุดนี้ท่านยังสามารถชมวิวเมืองน่านได้อย่างสุดลูกหูลูกตา แบบ 360 องศา  

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3) 

จากนั้นนำท่าน เข้าที่พัก... ระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สาม     อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน  - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 -  บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (4) 

นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางภาคเหนือ เรียกว่า “ภู” ส่วนคำว่า “เก็ต” มาจากวัดตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านเก็ต ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดภูเก็ต” ตามลักษณะที่ตั้งที่ระเบียงวัดจะมีที่ให้อาหารปลา การให้อาหารปลาจะต้องเทลงท่อประปาสีฟ้า แล้วอาหารปลาจะไหลผ่านท่อยาวลงไปที่บ่อด้านล่าง จากวิวระเบียงวัดจะได้ชมวิวทุ่งนาข้าวเขียวขจี ของร้านตูบนาไทลื้อ ร้านกาแฟเจ้าดัง เป็นวิวสวยๆ ทีต้องถ่ายรูปความงดงามเป็นที่ระลึก 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นอกจากนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหลลายโบราณ ของดีของเมืองปัวได้ ที่ ร้านลำดวนผ้าทอ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชม                ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) ที่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กลางมีนาคม และยังเป็นพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งใน ประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทย 

 

ช่วงเวลาที่ควรมาเที่ยว

ช่วงปลายฝนต้นหนาว (ตุลาคม-พฤศจิกายน) : เป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติมีความสวยงามมากที่สุด ตอนเช้ามีโอกาสเจอทะเลหมอกที่จุดชมวิว 1715 มากที่สุด สามารถถ่ายแสงเช้าล่าแสงเย็นได้

หน้าหนาว (ธันวาคม-กุมภาพันธ์) : เป็นช่วงที่สามารถสัมผัสอากาศหนาวได้อย่างเต็มที่ ช่วงนี้มีโอกาสเจออากาศหนาวระดับเลขตัวเดียวได้ไม่ยาก ท้องฟ้าช่วงนี้ส่วนใหญ่แจ่มใส สามารถล่าแสงเช้าเฝ้าแสงเย็น เก็บน้องดาวได้ในแบบที่ไม่ต้องลุ้นท้องฟ้าเปิด/ปิดเลย แต่อาจต้องลุ้นทะเลหมอกนิดหน่อย โดยเฉพาะช่วงจังหวะลมหนาวลงมาแรงบางทีทะเลหมอกก็ไม่มี 

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5) 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน โดยชาวบ้านจะตักน้ำเกลือจากบ่อใต้ดินแล้วให้ไหลมาตามรางท่อไม้ไผ่ เพื่อที่จะนำน้ำเกลือมาต้มให้เหลือแต่เม็ดเกลือเรียกว่า "เกลือภูเขา" ซึ่งชาวบ้านจะนำมาบริโภค และกรอกใส่ถุงเล็ก ๆ แบ่งขายให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งก็จะมีการเพิ่มไอโอดีนให้ด้วย สามารถนำมาขัดผิวและทำอาหารได้อย่างปลอดภัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ ตลาดกลางคืนที่นี่ เปิดแค่ 3วัน ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มีของกินของอร่อยพื้นเมืองจำนวนมาก ขอแนะนำ คือ ข้าวซอยไก่ และ ขนมจีนน้ำเงี้ยว  

เย็น              อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน

                   จากนั้นนำท่าน เข้าที่พัก... ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 

วันที่สี่         พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - ซื้อของฝาก  กรุงเทพฯ 

 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (6)  

นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมากมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะองค์พระธาตุแช่แห้ง จะทำให้ชีวิตอยู่ดี มีสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ การงานเจริญก้าวหน้า อนุโมทนา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ก่อนเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี ถือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องไม่พลาด ต้นลีลาวดีเรียงกันเป็นแนวยาว อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว                “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

เที่ยง            อิสระอาหารกลางวัน ที่ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee 

นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค อาหารอร่อย บรรยากาศดี   

สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน โดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูก

บนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง  จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ

 

...... น.           นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ