Top

แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย

ชื่อทัวร์ : แม่ฮ่องสอน ทัวร์ปาย ปางอุ๋ง บ้านรักไทย
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น : 7,988 บาท
วันที่เดินทาง

10-13 มกราคม 2563
17-20 มกราคม 2563
24-27 มกราคม 2563
31 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563
07-10 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 8 วันมาฆบูชา และวัดหยุดชดเชย)
14-17 กุมภาพันธ์ 2563
21-24 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์แม่ฮ่องสอน เที่ยวแม่ฮ่องสอน เที่ยวปาย

เดินทาง : พฤศจิกายน 2562– กุมภาพันธ์ 2563

วันที่หนึ่ง

กรุงเทพฯ–จ.แม่ฮ่องสอน

18.30 น.      จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)..... เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

19.00 น.      ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)

 

 

วันที่สอง

อ.เมืองแม่ฮ่องสอน–วัดจองคำ–วัดจองกลาง–สะพานซูตองเป้–ภูโคลน–พระตำหนักปางตอง–บ้านรักไทย

08.00 น.      เดินทางถึง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) หลังอาหาร พาท่านชม วัดจองคำ นำท่านสักการะหลวงพ่อโต และชมศิลปะแบบไทยใหญ่ จากนั้นเดินทางไป วัดจองกลาง ชมภาพจิตรกรรมแผ่นกระจก และ ตุ๊กตาแกะสลักไม้

นำท่านเดินทางสู่ สะพานซูตองเป้ เป็นสะพานที่ทอดยาวไปบนทุ่งนาสร้างโดยแรงศรัทธาของชาวบ้าน เมื่อเดินบนสะพานไปเรื่อยๆ จะพบกับสวนธรรมภูสมะซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นำท่านเข้าสักการบูชา พระพุทธรูปทรงเครื่อง จากนั้นชม ภูโคลน (Unseen) บ่อโคลนธรรมชาติ 1 ใน 3 ของโลก ซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุ ทดลองพอกโคลน และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ตามอัธยาศัย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

บ่าย              นำท่านเดินทางไป พระตำหนักปางตอง ชมความน่ารักของลูกแกะตัวน้อยๆ สีขาวปุกปุย และสวนดอกไม้เมืองหนาว หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ บ้านรักไทย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ต้าเหล่าซือรักไทย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม

ปางอุ๋ง–จุดชมวิวปางมะผ้า–จุดชมวิวจ่าโบ่–ถ้ำลอด–ปาย–วัดพระธาตุแม่เย็น–ถนนคนเดินปาย

05.30 น.      พาท่านเดินทางสู่ ปางอุ๋ง โครงการพระราชดำริปางตอง 2 ซึ่งเปรียบเป็น Switzerland เมืองไทย ท่าน

จะได้พบกับทิวสนริมทะเลสาบ และแสงยามเช้าสีทอง เป็นภาพทีสวยงามยิ่งนัก ให้เวลาถ่ายรูปกันพอ

สมควร เดินทางกลับสู่บ้านรักไทย รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 5)

09.00 น.      นำท่านออกเดินทางสู่ จุดชมวิวปางมะผ้า ต่อจากนั้นไปต่อกันที่ จุดชมวิวจ่าโบ่ หรือ ชุมชนจ่าโบ่ จุดชมวิวแห่งใหม่ท่ามกลางหมอกและขุนเขา สถานที่ฮิตของวัยรุ่นที่ต้องแวะเวียนกันไปถ่ายภาพเก็บความประทับใจ นอกจากนั้นยังมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาที่เป็นจุดเด่นของที่นี้อีกด้วย นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปจะต้องมีโอกาสได้ลองลิ่มรส มิเช่นนั้นแล้วถือว่าไปไม่ถึงอย่างแน่นอน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำลอด เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านตั้งแต่ปางทางเข้าถ้ำไปจนถึงถ้ำสุดท้าย มีความยาวกว่า 500 เมตร สายน้ำกัดเซาะโพรงถ้ำแห่งนี้มากกว่าล้านปี ภายในประกอบไปด้วย 3 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำเสาหิน ถ้ำตุ๊กตา และถ้ำผีแมน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

บ่าย              พาท่านเข้าสู่ที่พัก เดอะ ฮาร์ท ออฟ ปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

17.00 น.      ได้เวลานัดหมาย นำทุกท่านเดินทางไป วัดพระธาตุแม่เย็น จุดชมพระอาทิตย์ตก และชมวิวเมือง

ปายยามเย็น จากนั้นพ่าทานเดินเล่นที่ ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้ท่องราตรี ชิมโรตีหลากรส ช้อปปิ้งของที่ระลึกมากมาย อิสระอาหารเย็น

จากนั้นพากลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สี่

ทะเลหมอกหยุนไหล–บ้านสันติชล–วัดน้ำฮู–Coffee in Love–สะพานประวัติศาสตร์–กาดทุ่งเกวียน– กรุงเทพฯ

05.30 น.      พาท่านชมจุดชมวิว ทะเลหมอกหยุนไหล ชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้น ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารบริเวณจุดชมวิวหยุนไหล (มื้อที่ 7)  หลังอาหาร นำท่านเดินทางชม บ้านสันติชล ชมศูนย์วัฒนธรรมจีนยูนนาน ชม บ้านดิน ชิมชา และโล้ชิงช้า เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย นำท่านชม วัดน้ำฮู นมัสการพระอุ่นเมือง เพื่อเป็นสิริมงคล เรื่องราวของหลวงพ่ออุ่นเมืององค์นี้เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ โดยมีเรื่องเล่าว่า เมื่อ ปี พ.ศ.2515 มีพระธุดงค์จากต่างจังหวัดมาพักที่วัด ได้สังเกตเห็นพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นโพรง พระโมฬีถอดได้ และในโพรงนั้นมีน้ำขังอยู่เต็ม จึงสอบถามชาวบ้านและเจ้าอาวาส ก็ไม่มีใครทราบมาก่อน เรื่องนี้เป็นที่เล่าลือกันอยู่พักหนึ่ง แต่ไม่มีใครกล้าพิสูจน์ความจริง จนในปี พ.ศ.2516 ร.อ. ประเสริฐ เรียมศรี นายอำเภอปาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปาย ได้ร่วมทำการอธิษฐานขอพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยความร่วมมือจากเจ้าอาวาสและศรัทธา ได้ตักน้ำออกจากพระเศียรทั้งหมด และใช้สำลีเช็ดจนแห้งสนิท ทำการปิดพระเศียรผูกเชือกประทับตราครั่ง ปิดหน้าต่าง ประตูทุกบาน ห้ามคนเข้าออกกำหนดเวลา 5 วัน เมื่อครบกำหนดได้ทำการเปิดต่อหน้าคณะทำการพิสูจน์ชุดเดิม ผลปรากฏว่ากลับมีน้ำขังอยู่ในพระเศียรของพระพุทธรูป ซึ่งเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ยิ่ง นับแต่นั้นมาก็มีประชาชนทุกสารทิศได้เข้ามากราบไหว้หลวงพ่ออุ่นเมืองอยู่เสมอ

10.00 น.      นำท่านเดินทางกลับที่พัก ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เก็บสัมภาระพร้อมออกนำท่านเดินทาง

ไป Coffee In Love แวะถ่ายรูปกับร้านกาแฟร้านดัง หลังจากนั้นพาชม สะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปาย จึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์”

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ระหว่างทาง แวะซื้อของฝากที่ กาดทุ่งเกวียน จ.ลำปาง อิสระอาหารเย็น

22.00 น.      เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ