Top

ทัวร์บาหลี BALI 4 วัน 3 คืน

ชื่อทัวร์ : ทัวร์บาหลี BALI 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : Air Asia
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
วันที่เดินทาง

เดินทางวันหยุดยาว ม.ค. - มี.ค. 67

เช็คที่ว่าง Add Line id : tourjaidee

คลิกอ่านรายละเอียด เลือกวันเดินทาง พร้อมราคาข้างล่างนี้

รายละเอียดทัวร์

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี ไปบาหลี

เยือนดินแดน "อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย" อัศจรรย์วิหารกลางทะเลทานาล็อท

 

วันแรก         ดอนเมือง กรุงเทพฯ•อูลูวาตู •สวนวิษณุ•ระบำเกอจัก •ชมความงามหาดจิมบารัน    (-/กลางวัน/เย็น)                           

03.00 น.       พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมืองอาคาร 1 ขาออก ชั้น 3 ประตู 1 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชียThai Air Asia (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน 

06.00น.       ออกเดินทางสู่บาหลีประเทศอินโดนีเซียเที่ยวบินที่FD396(ไม่รวมอาหารบนเครื่องไป-กลับ)

11.15น.       เดินทางถึง สนามบินงูระห์ไร เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้วพบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่(เวลาท้องถิ่นที่บาหลี เร็วกว่าประเทศไทยหนึ่งชั่วโมง)

เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย             เดินทางลงไปทางใต้สุดของเกาะเพื่อเยี่ยมชมวัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu)หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วนปรายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูลูวาสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเลตามความเชื่อของชาวอินโดนีเซียให้ท่านได้ชมความงามของหน้าผาสูงเห็นคลื่นซัดเข้าหาฝั่งเป็นประกายฟองสีขาวนวลตัดกับท้องทะเลสีคราม

จากนั้น           นำท่านชมสวนวิษณุ(Garuda WisnuKencana Cultural Park)สวนวัฒนธรรมบาหลีที่มีรูปปั้นของพระวิษณุและพญาครุฑอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญโปรเจคใหญ่ของทางอินโดนีเซียใช้เป็นสถานีที่จัดงานพักผ่อนสถานที่แห่งนี้สร้างตามความเชื่อของศาสนาฮินดูมีรูปปั้นประติมากรรมพระนารายณ์ทรงครุฑอันงดงามและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นำท่านชมการแสดงระบำเกอจัก (Kecak Dance)การแสดงพื้นเมืองของชาวบาหลีที่หาดูได้ยากที่ผู้แสดงเกือบทั้งหมดจะเป็นผู้ชายและร่วมกันร้องประสานเสียงว่า “เกอจัก”ที่เลียนแบบเสียงของลิงโดยมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมหากาพย์รามายณะ

เย็นäรับประทานอาหารเย็น ณ ชายหาดจิมบารัน (Jimbaran)พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล

ชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็นนอกจากนี้บนหาดยังมีร้านอาหารซีฟู้ดที่ตั้งอยู่เรียงรายอยู่ริมชายหาดเป็นจำนวนมาก และมีอาหารทะเลที่เข้ากันดีกับกับน้ำจิ้มรสชาติเด็ดและจัดจ้าน

ที่พัก            เข้าสู่ที่พักPARAGON OR GRAND IXORA KUTA HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

 

วันที่สอง       วัดทามันอายุน •โรงงานช็อคโกแลต •วัดบราตัน • วิหารทานาต์ลอต (เช้า/กลางวัน/เย็น)                                                   

 

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น           เดินทางสู่ ปุราทามันอายุน (Pura Taman Ayun)หรือวัดเมงวีเป็นวัดที่เคยเป็นพระราชวังเก่าเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เมงวีแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงมีสระน้ำล้อมรอบ ความพิเศษของวัดอยู่ที่องค์เจดีย์หลายชั้นทรงสูงสไตล์ฮินดูที่ตั้งเรียงแถวกันนับสิบองค์ที่บริเวณรอบๆของตัววัดก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณอายุหลายร้อยปีและที่นี่ก็ยังมีรูปปั้นของBarong สัตว์ในเทพนิยายหน้าตาคล้ายกับสิงโตของชาวบาหลีที่ถูกเชื่อว่าเป็น“เจ้าแห่งวิญญาณ

เที่ยง           äบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น         นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลต (Jungle gold chocolate factory)เป็นโรงงานช็อคโกแลตแห่งแรกของเกาะบาหลี ให้ท่านได้สัมผัสกับธรรมชาติและบริเวณรอบๆมีจุดให้ท่านได้ถ่ายรูปมากมาย

จากนั้น           เดินทางเยี่ยมชมวัดบราตัน (Pura UlundanuBratan)เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากของเกาะบาหลีตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบบราตันและด้านหลังของวัดจะเป็นวิวของภูเขาไฟซึ่งเป็นวัดใหญ่ที่ถือได้ว่าสำคัญเป็นอันดับ2รองจากวัดเบซากีห์โดยสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งสายน้ำตามความเชื่อแบบฮินดูบาหลีวัดนี้อยู่ในธนบัตร50,000รูเปียห์ของประเทศอินโดนีเชียโดยอากาศในบริเวณนี้เย็นสบายตลอดทั้งปี

 จากนั้น         นำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot)เป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลีอันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่นสิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษโดยในช่วงน้ำขึ้นวัดจะถูกโอบล้อมไปด้วยน้ำเหมือนเกาะเล็กๆริมชายฝั่งพอน้ำลดจะพบกับเนินหินและลานหินยื่นออกไปในทะเลสามารถเดินเท้าไปยังวัดได้อย่างสบายๆเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมาก

 เย็น             บริการอาหารเย็นณ ร้านอาหาร

ที่พัก            เข้าสู่ที่พักPARAGON OR GRAND IXORA KUTA HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน)

วันที่สาม       Tegalalang•วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์•คินตามณี• ชมวิวภูเขาไฟบาตูร์•วัดเบซากิห์•          กาแฟขี้ชะมด (เช้า/กลางวัน/เย็น)              

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น           นำท่านชมนาข้าวขั้นบันได (Tegalalang)เป็นนาข้าวที่สวยที่สุดและเป็นจุดชมวิวอันสวยงาม ลักษณะเด่นคือเป็นนาข้าวขั้นบันไดที่เรียงกันเป็นชั้นๆอย่างสวยงาม ท่านสามารถเดินเยี่ยมชมนาข้าวรอบๆและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้น           เดินทางชมวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หรือคนไทยเรียกว่าวัดเทมภัคสิริงค์(Tampak  Siring)คนบาหลีเรียกว่าวัด PuraTirtaEmpulภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดขึ้นเองตามธรรมชาติชาวบาหลีเชื่อว่าพระอินทร์เป็นผู้บันดาลน้ำพุนี้ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

                             เดินทางสู่คินตามณี (KINTAMANEE)แห่งนี้นับว่าเป็นจุดชมวิวที่งดงามซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพของ ภูเขาไฟบาตูร์(GunungBatur)และทะเลสาบบาตูร์ (Lake Batur)ที่หมู่บ้านแห่งนี้äพร้อมรับประทานอาหารกลางวันณร้านอาหารชมความงามบรรยากาศของภูเขาไฟอันสวยงาม

จากนั้น           นำท่านชม ปุราเบซากิห์ (Pura Besakih)นิยมเรียกกันอีกชื่อว่า วัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ (Mother Temple of Besakih)วัดที่ใหญ่ที่สุด มีความสวยงามที่สุดอันดับ 1  และสำคัญที่สุดของบาหลี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเป็นจำนวนมาก โดยด้านหลังของวัดนั้นเป็นภูเขาไฟกุนุงอากุง (Mount Agung) ภูเขาไฟที่สูงที่สุดของเกาะบาหลี  วัดเบซากิห์เป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของบาหลี โดยวัดที่มีความสำคัญที่สุด คือปุราเปนาทารันอากุง(Pura PenataraaAguan) ซึ่งตั้งอยู่ตรงกลางจากนั้นนำท่านชมวิธีการทำกาแฟขี้ชะมด (Luwak Coffee)

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารเมนูเป็ดทอดกรอบ

ที่พัก            เข้าสู่ที่พักPARAGON OR GRAND IXORA KUTA HOTEL หรือเทียบเท่ามาตรฐานของบาหลี(โรงแรมที่ระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมที่นำเสนอเบื้องต้นเท่านั้นซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่โรงแรมที่เข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน) 

วันที่สี่         ร้านผลิตผ้าบาติก •วัดถ้ำช้าง •ร้านกฤษณา•สนามบินงูระห์ไร• ดอนเมือง กรุงเทพ         (เช้า/กลางวัน/-)       

เช้า    äบริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้น                  นำท่าน เดินทางสู่ร้านผลิตผ้าบาติกชมการผลิตบาติก เป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่บาหลี

เดินทางต่อไปยังวัดถ้ำช้าง(Pura Goa Gajah)วัดถ้ำแห่งนี้โดดเด่นตรงมีการแกะสลักหินอยู่ด้านหน้าขนาดใหญ่คล้ายกับใบหน้าของช้างและด้านในยังมีเทวรูปพระพิฆเนศ และศิวลึงค์ 3 องค์อยู่ในถ้ำวัดแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก Unesco Heritage Site ปี 1995อีกด้วย

เที่ยง            äบริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้น            นำท่านช้อปปิ้งร้านกฤษณาซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ

หลังจากนั้น   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินงูระห์ไร

18.50น.         เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD399

22.00น.         เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม